Logo De Leleaart01
header left01 01
header right

Steun De Leleaart met:                                                                                                                             
- Gratis onze club steunen via Sponsorkliks.nl. Bekijk HIER hoe het moet en zie onder Laatste Nieuws
- Vrijwilligers op het gebied van communicatie, jurering en bestuur                                                            facebook logo1 01
- Aanvulling / ondersteuning Interne Zaken. Bekijk deze OPROEP en zie onder Laatste Nieuws
- Steun De Leleaart door het kopen van loten van De Vriendenloterij. Zie HIER en LAATSTE NIEUWS.

Kamp 2019 op 7, 8 en 9 juni. Zie HIER de brief en het inschrijfformulier.
Wedstrijden Ben-Leeuwen, Beekbergen en Nijmegen 5e, 6e, 4e en 3e DivisieTurnen. Zie onder Laatste Nieuws met foto's
De Leleaart gaat samenwerking aan met Fysio- en Manuele Therapie Baat, zie onder Laatste Nieuws
Sportspreekuur voor leden van De Leleaart, zie onder laatste nieuws
De Leleaart zoekt zsm bestuurslid zaal- en materiaalbeheer. Iets voor U?

Contributie

Contributie 2018 - 2019

De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is per verenigingsjaar verschuldigd. Van de contributie wordt een gedeelte afgedragen als Bondscontributie.

Wijze van inning van de contributie:
Eind augustus/begin september ontvangt elk lid een brief of e-mail met de indeling voor het nieuwe seizoen. Nieuwe leden krijgen hier tevens een formulier bij om een machtiging af te geven voor inning van de contributie via automatische incasso. De automatische incasso verloopt in 1 of 3 termijen per seizoen. Bestaande leden hebben reed een incasso machtigingsformulier ingeleverd en zullen in hetzelfde aantal termijnen geind worden als op dit formulier destijds is aangegeven. De data van innen worden per seizoen per email bekend gemaakt. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele seizoen met stilzwijgende verlenging. Voor wijziging van de incasso kunt u contact opnemen met de assistent penningmeester. Het incassoformulier (-doorlopende machtiging) is HIER te downloaden.

Gezinskorting:
Elk tweede lid uit één gezin (hetzelfde woonadres) krijgt een contributiekorting van 10% op de basiscontributie*. Elk derde en volgend lid uit één gezin (hetzelfde woonadres) krijgt een contributiekorting van 15% op de basiscontributie*.

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk/per email geschieden bij het secretariaat tot uiterlijk 31 mei. Er is géén mogelijkheid voor restitutie van de contributie.

Hoogte van de contributie:
Elk lid is minimaal de totale jaarcontributie verschuldigd, ongeacht de wijze van betaling.

klik hier voor CONTRIBUTIE 2018-2019