Logo De Leleaart01

Lees HIER het laatste nieuws!

Diverse vrijwilligers en trainers gezocht; lees HIER alle vacatures.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is per verenigingsjaar verschuldigd. Van de contributie wordt een gedeelte afgedragen als Bondscontributie.

De contributie wordt voldaan via automatische incasso, dit is mogelijk in 1 of 3 termijnen per seizoen.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele seizoen met stilzwijgende verlenging. Voor wijziging van de incasso kunt u contact opnemen met de assistent penningmeester. Het incassoformulier (-doorlopende machtiging) is HIER te downloaden.

Gezinskorting:
Elk tweede lid uit één gezin (hetzelfde woonadres) krijgt een contributiekorting van 10% op de basiscontributie*. Elk derde en volgend lid uit één gezin (hetzelfde woonadres) krijgt een contributiekorting van 15% op de basiscontributie*.

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk/per email geschieden bij het secretariaat tot uiterlijk 31 mei. Er is géén mogelijkheid voor restitutie van de contributie.

Klik HIER voor de tabel met contributie 2020-2021

Deze bedragen zijn exclusief wedstrijdgelden, wedstrijdpaspoorten, pakjes, eventuele kosten choreografie bij Acro