Logo De Leleaart01
header left01 01
header right

Steun De Leleaart met:                                                                                                                             
- Gratis onze club steunen via Sponsorkliks.nl. Bekijk HIER hoe het moet en zie onder Laatste Nieuws
- Vrijwilligers op het gebied van communicatie, jurering en bestuur                                                            facebook logo1 01
- Aanvulling / ondersteuning Interne Zaken. Bekijk deze OPROEP en zie onder Laatste Nieuws

Zeer geslaagde GPaaseitjesactie 2018. Zie bij Laatste Nieuws. 
De Leleaart gaat samenwerking aan met Fysio- en Manuele Therapie Baat, zie onder Laatste Nieuws

Bestuur

Bestuur & Organisatie
Het bestuur bestaat uit meerdere personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijkse bestuur vormen. Sommige bestuursfuncties worden door twee personen bekleed, echter er kan per functie maar één stem worden uitgebracht. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Elk bestuurslid wordt in principe voor een periode van drie jaar gekozen en is eventuee! herkiesbaar telkens voor een periode van drie jaar. Het bestuur zal/kan door diverse commissies ondersteund worden.

Bestuur seizoen 2017-2018

Dagelijks bestuur
• Dhr. Roel Brink (Voorzitter) Homberg 1002, 6601 ZX Wijchen (06) 25048084,
Email: voorzitter@leleaart.nl 
• Mw. Elly Hendriks-de Bruijn (Secretaris) Arendstaat 16, 6601 AW Wijchen (024) 6416079 / (06) 51406685,
Email: info@leleaart.nl
• Dhr. Luke van der Wielen (Penningmeester) Kanariestraat 24, 6601 CD Wijchen (06) 36016250,
Email: penningmeester@leleaart.nl

Overige Bestuursleden

Zaal- en materiaalbeheer
• vacature
Email: info@leleaart.nl

Activiteiten en promotie
• Mw. Marjolein Bos (Activiteiten) Merelstraat 49, 6601 BS Wijchen (024) 6412342,
Email: activiteitenenpromotie@leleaart.nl
• Activiteiten vacature 
• Promotie vacature

Interne zaken
• Mw. Tyrza Niemeijer (Algemeen) Thomas à Kempisweg 82, 3532 CD Utrecht(06) 49649718,
Email: internezaken@leleaart.nl
• Mw. Suzanne Hubers (Ondersteuning) Aalsburg 1701, 6602 VA Wijchen (06) 15871234,
Email: internezaken@leleaart.nl
• Mw.Anne-Wil Otten (Ondersteuning) œ Molenweg 20, 7223 DN Baak ( (06) 30647612
Email: internezaken@leleaart.nl
• Turnen vacature

Wedstrijdzaken
• Mw. Dolinda Janssen (Turnen) Balgoijseweg 51, 6605 JC Wijchen (024) 6422848,
Email: wedstrijdzaken@leleaart.nl 
• Mw.Guadalupe Iglesias(Acro) De Meren 1127, 6605 XR Wijchen, (06) 17146837
Email: wedstrijdzaken@leleaart.nl

Assistent penningmeester
• Mw. Tineke Arntz Sluiskamp 3008, 6605 SK Wijchen (024) 6450880,
Email: asspenningmeester@leleaart.nl 

Vertrouwenscontactpersoon
• Dhr. Luke van der Wielen (Penningmeester) œ Kanariestraat 24, 6601 CD Wijchen, (06) 36016250
Email: penningmeester@leleaart.nl