Logo De Leleaart01
header left01 01
header right

Steun De Leleaart met:                                                                                                                             
- Gratis onze club steunen via Sponsorkliks.nl. Bekijk HIER hoe het moet en zie onder Laatste Nieuws
- Vrijwilligers op het gebied van communicatie, jurering en bestuur                                                            facebook logo1 01
- Aanvulling / ondersteuning Interne Zaken. Bekijk deze OPROEP en zie onder Laatste Nieuws
- Steun De Leleaart door het kopen van loten van De Vriendenloterij. Zie HIER en LAATSTE NIEUWS.

Kamp 2019 op 7, 8 en 9 juni. Zie HIER de brief en het inschrijfformulier.
Wedstrijden Ben-Leeuwen, Beekbergen en Nijmegen 5e, 6e, 4e en 3e DivisieTurnen. Zie onder Laatste Nieuws met foto's
De Leleaart gaat samenwerking aan met Fysio- en Manuele Therapie Baat, zie onder Laatste Nieuws
Sportspreekuur voor leden van De Leleaart, zie onder laatste nieuws
De Leleaart zoekt zsm bestuurslid zaal- en materiaalbeheer. Iets voor U?

Bestuur

 

Bestuur & Organisatie
Het bestuur bestaat uit meerdere personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijkse bestuur vormen. Sommige bestuursfuncties worden door twee personen bekleed, echter er kan per functie maar één stem worden uitgebracht. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. Elk bestuurslid wordt in principe voor een periode van drie jaar gekozen en is eventuee! herkiesbaar telkens voor een periode van drie jaar. Het bestuur zal/kan door diverse commissies ondersteund worden.

Bestuur seizoen 2018-2019

Bestuur 2018 2019V2

Dagelijks bestuur
• Dhr. Hermen Bos (Voorzitter) De Gamert 24-28, 6605 WH Wijchen (06) 12474960,
Email: voorzitter@leleaart.nl 
• Mw. Elly Hendriks-de Bruijn (Secretaris) Arendstaat 16, 6601 AW Wijchen (024) 6416079 / (06) 51406685,
Email: info@leleaart.nl
• Dhr. Luke van der Wielen (Penningmeester) Kanariestraat 24, 6601 CD Wijchen (06) 36016250,
Email: penningmeester@leleaart.nl

Overige Bestuursleden

Zaal- en materiaalbeheer
• vacature
Email: info@leleaart.nl

Activiteiten en promotie
• Mw. Marjolein Bos (Activiteiten) Merelstraat 49, 6601 BS Wijchen (024) 6412342,
Email: activiteitenenpromotie@leleaart.nl
• Activiteiten vacature 
• Promotie vacature

Interne zaken
• Mw. Tyrza Niemeijer (Algemeen) Thomas à Kempisweg 82, 3532 CD Utrecht(06) 49649718,
Email: internezaken@leleaart.nl
• Mw. Suzanne Hubers (Ondersteuning) Aalsburg 1701, 6602 VA Wijchen (06) 15871234,
Email: internezaken@leleaart.nl
• Turnen vacature

Wedstrijdzaken
 Mw.Anne-Wil Otten (Turnen) œ Molenweg 20, 7223 DN Baak ( (06) 30647612
Email: wedstrijdzaken@leleaart.nl 
• Mw.Guadalupe Iglesias(Acro) De Meren 1127, 6605 XR Wijchen, (06) 17146837
Email: wedstrijdzaken@leleaart.nl

Assistent penningmeester
• Mw. Mendy Gijbers Kraaijenberg 77-17, 6601 RT Wijchen (024) 6421989 / (06) 18447292,
Email: asspenningmeester@leleaart.nl 

Vertrouwenscontactpersoon
• Dhr. Luke van der Wielen (Penningmeester) œ Kanariestraat 24, 6601 CD Wijchen, (06) 36016250
Email: penningmeester@leleaart.nl

Websitebeheer
• Dhr. Roel Brinkœ Homberg 1002, 6601 ZX Wijchen, (06) 25048084
Email: roelleleaart@xs4all.nl