Logo De Leleaart01
header left01 01
header right

Steun De Leleaart met:                                                                                                                             
- Gratis onze club steunen via Sponsorkliks.nl. Bekijk HIER hoe het moet en zie onder Laatste Nieuws
- Vrijwilligers op het gebied van communicatie, jurering en bestuur                                                            facebook logo1 01
- Aanvulling / ondersteuning Interne Zaken. Bekijk deze OPROEP en zie onder Laatste Nieuws

Nieuw: infoboekje Acrogym 2017-2018, HIER te downloaden.
Zeer geslaagde Grote Clubactie 2017. Zie bij Laatste Nieuws.  

Werkwijze bij sexueel overschrijdend gedrag

Als bestuur van een sportclub vinden wij het belangrijk dat er zoveel mogelijk aan gedaan wordt om seksuele intimidatie binnen de club te voorkomen.
Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan vinden wij het belangrijk dat dit zo adequaat mogelijk wordt aangepakt. Daarom zijn is aantal documenten vastgelegd:
1. Gedragsregels begeleiders in de sport
2. Werkwijze VCP bij seksueel overschrijdend gedrag (inclusief registratie- en rapportageformulieren)
3. Werkwijze bestuur bij seksueel overschrijdend gedrag

Seksueel overschrijdbaar gedrag wordt niet getolereerd binnen de Leleaart. Daarom is het document ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ een document
dat binnen de Leleaart gebruikt wordt en waar zij achter staat. Als deze gedragsregels worden overtreden moet er vanuit het bestuur actie worden ondernomen.
Deze werkwijze is daar een leidraad voor.

De betreffende werkwijze is HIER te downloaden.