Logo De Leleaart01
header left01 01
header right

Steun De Leleaart met:                                                                                                                             
- Gratis onze club steunen via Sponsorkliks.nl. Bekijk HIER hoe het moet en zie onder Laatste Nieuws
- Vrijwilligers op het gebied van communicatie, jurering en bestuur                                                            facebook logo1 01
- Aanvulling / ondersteuning Interne Zaken. Bekijk deze OPROEP en zie onder Laatste Nieuws
- Steun De Leleaart door het kopen van loten van De Vriendenloterij. Zie HIER en LAATSTE NIEUWS.

Kamp 2019 op 7, 8 en 9 juni. Zie HIER de brief en het inschrijfformulier.
Wedstrijden Ben-Leeuwen, Beekbergen en Nijmegen 5e, 6e, 4e en 3e DivisieTurnen. Zie onder Laatste Nieuws met foto's
De Leleaart gaat samenwerking aan met Fysio- en Manuele Therapie Baat, zie onder Laatste Nieuws
Sportspreekuur voor leden van De Leleaart, zie onder laatste nieuws
De Leleaart zoekt zsm bestuurslid zaal- en materiaalbeheer. Iets voor U?

Jeugdraad

Jeugdraad 2017-2018

We kennen binnen onze vereniging ook een jeugdraad, welke onder auspiciën van Activiteiten en Promotie valt.
Ze wordt betrokken bij activiteiten binnen de vereniging, maar komt ook zelf met voorstellen en initiatieven.
De jeugdraad organiseert eens in de zoveel tijd een jeugdkamp en daarnaast andere activiteiten.


Leden kunnen zelf ideeën inbrengen door te mailen naar jeugdraad@leleaart.nl  Bankrelatie: NL 45 INGB 0003063246. Jeugdraad 2016Site

Mw. Sarah Oosterman (voorzitter)
Mw. Yvonne Arntz (v.voorzitter
Dhr. Maarten Heijsen œ Thomas à Kempisweg 82, 3532 CD Utrecht, 0617208952 (Penningmeester)

Mw. Dagmar Coolen
Mw. Marieke Kistemaker
Mw. Iris Langeslag
Mw. Eva Onstein
Mw. Sarah Oosterman
Mw. Jet Tijsse-Klasen
Mw. Silke Beelen
Mw. Yuelin de Wildt